Radio Amatur

Perkhidmatan radio amatur ertinya suatu perkhidmatan radiokomunikasi yang dengannya suatu stesen digunakan bagi tujuan latihan diri, perhubungan dan penyiasatan teknikal yang dijalankan oleh amatur, iaitu, orang yang dibenarkan dengan sewajarnya yang berminat dalam teknik radio semata-mata untuk tujuan peribadi dan tanpa apa-apa kepentingan kewangan.

Berikut merupakan jenis-jenis radar di bawah kategori ini:

Maklumat lain:

Jenis Perkhidmatan