Syarat-Syarat Permohonan


Syarat-syarat pemohon:

  • Syarikat Swasta/Organisasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (”SSM”); dan
  • Jabatan Kerajaan dan Agensi di bawah Kerajaan Malaysia.
 

Senarai Semak Permohonan  (AA)

Bil. Dokumen yang diperlukan Kerajaan Persekutuan Bukan Kerajaan Persekutuan
1 Borang Permohonan AA (setiap permohonan)
2 Fi Permohonan AA (RM60 bagi setiap permohonan) -
3 Salinan Kad Pengenalan atau Pasport
4 Salinan yang diperakui benar bagi pendaftaran syarikat yang disahkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”) -
5 Surat permohonan rasmi yang memaklumkan tujuan permohonan dan penggunaannya (menggunakan kepala surat syarikat)
6 Spesifikasi teknikal bagi peralatan pemancar dan antenna (seperti risalah produk)
7 Salinan surat kelulusan dari Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (‘CAAM’) mengenai penggunaan frekuensi untuk Non-Directional Beacon (NDB)

Radionavigasi