Syarat-Syarat Permohonan


Syarat-syarat pemohon:

  • Individu;
  • Syarikat Swasta/Organisasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (”SSM”); dan
  • Jabatan Kerajaan dan Agensi di bawah Kerajaan Malaysia
 

Senarai semak permohonan  (AA)

No. Dokumen Individu Jabatan & Agensi Kerajaaan

Syarikat Persendirian

Kelab

1. Borang Permohonan AA (bagi setiap permohonan)
2. Fi Permohonan AA (RM60 setiap permohonan) -
3. Salinan Kad Pengenalan atau Pasport
4. Salinan yang diperakui benar bagi pendaftaran syarikat yang disahkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”)  -  -
5. Salinan yang diperakui benar bagi Pendaftaran Pertubuhan  - -
6. Salinan perakuan pendaftaran pesawat udara dari Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (“CAAM”)
7. Surat sokongan kelayakan udara/Airworthiness Recommendation Letter yang dikeluarkan oleh CAAM (untuk pesawat udara baru sahaja)

Stesen Pesawat Udara