Pengenalan

Perkhidmatan Satelit Tetap

Perkhidmatan satelit tetap adalah Perkhidmatan Radiokomunikasi antara Stesen Bumi dan Stesen Angkasa/satelit dalam Geostationary Orbit.


Stesen Bumi

 • Stesen bumi terletak di atas permukaan bumi bertujuan untuk berkomunikasi dengan :
  • Satu atau lebih satelit; atau
  • Satu atau lebih stesen bumi yang lain.
 • Stesen bumi dikategorikan mengikut saiz antena and kemudahalihannya :
  • Stesen bumi (saiz antena kurang dari 2.4m);
  • Stesen bumi (saiz antena 2.4m dan lebih);
  • Stesen bumi mudah alih (saiz antena kurang dari 2.4m); dan
  • Stesen bumi mudah alih (saiz antena 2.4m dan lebih);