Fi

Fi Permohonan

Fi permohonan boleh dirujuk pada Jadual Kedua Peraturan – Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan, seperti di bawah :

 1. Permohonan Penguntukan Radas (AA) : RM 60 bagi setiap permohonan
 2. Permohonan perubahan AA : RM 20 bagi setiap permohonan
  Perubahan adalah tidak dibenarkan bagi perkara di bawah :
  1. Perubahan Pemegang AA;
  2. Koordinaat stesen bumi;
  3. Jenis Stesen; dan
  4. Jalur Frekuensi.
  5. Satelit
 3. Permohonan salinan penguntukan yang diperakui benar: RM 10 bagi setiap permohonan
 

Fi Penguntukan

Fi penguntukan radas boleh dirujuk pada Jadual Pertama Peraturan –Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000 dan senarai pindaan. Jadual tersebut merangkumi Susunan A (Fi Tetap) dan Susunan B (Fi berubah-ubah).

Fi Tetap berdasarkan jenis stesen bumi yang digunakan manakala fi berubah-ubah bergantung kepada lebar jalur yang digunakan oleh isyarat pancaran.

Fi Tetap

Jenis Stesen Bumi Fi Tetap Tahunan (RM)
Stesen bumi (saiz antena kurang dari 2.4m) 120
Stesen bumi (saiz antena 2.4m dan lebih) 1,200


Fi Berubah-ubah

Jalur Frekuensi

Mod Komunikasi

Fi Berubah-ubah bagi lebar jalur 1MHz (setiap  frekuensi pemancaran)

Lebih dari 3GHz
Dupleks
280


Contoh Pengiraan Fi Penguntukan Radas (‘AA’)

Stesen Bumi (saiz antenna kurang dari 2.4m)

• e.g. Stesen bumi dengan saiz antenna 1.8m mengunakan satu saluran frekuensi 6 GHz dengan lebar jalur 2 MHz untuk tempoh satu tahun

Servis Jumlah Permohonan  Jenis Radas Jumlah Frekuensi Pemancar
Satelit 1 Stesen Bumi (saiz antenna kurang dari 2.4m) 1
Fi Permohonan (RM) Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
60 120
[360] x [1] = [360]
[Fi Berubah-ubah/frekuensi ubah]   [SaluranFrekuensi]   [Jumlah Fi Berubah-ubah]
Jumlah Fi Tahunan (RM)
[60] + [120] + [360] = [460]
[Fi Permohonan]   [Fi Tetap]   [Jumlah Fi Berubah-ubah]   [Jumlah Fi Tahunan]

 

Stesen Bumi (saiz antenna 2.4m dan lebih)

• e.g. Stesen bumi dengan saiz antenna 9.0m mengunakan dua saluran frekuensi 6 GHz dengan lebar jalur 2 MHz untuk tempoh satu tahun

Servis Jumlah Permohonan  Jenis Radas Jumlah Frekuensi Pemancar
Satelit Stesen Bumi (saiz antenna 2.4m dan keatas) 1
Fi Permohonan (RM) Fi Tetap (RM) Fi Berubah-ubah (RM)
60 1,200
[360] x [2] = [700]
[Fi Berubah-ubah/frekuensi ubah]   [SaluranFrekuensi]   [Jumlah Fi Berubah-ubah]
Jumlah Fi Tahunan (RM)
[60] + [1,200] + [700] = [1,960]
[Fi Permohonan]   [Fi Tetap]   [Jumlah Fi Berubah-ubah]   [Jumlah Fi Tahunan]